Video playlist

  • Ni Nguyễn

    Ni Nguyễn

    Nhạc sĩ Ni Nguyễn tên thật là Nguyễn Trung Nghĩa, sinh năm 1981

  • Nguyễn An

    Nguyễn An

    Nhạc sĩ Nguyễn An là hội viên Hội Âm Nhạc Tp.Hồ Chí Minh Nhạc sĩ Nguyễn An bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1973. Ngoài việc là hội viên của Hội Âm Nhạc Tp HCM, nhạc sĩ còn là Phó Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ ...