Giá cước


Gói ngày (A1)Miễn phí nghe, xem, tải không giới hạn nội dung trên Amusic với chất lượng tốt nhất, đặc biệt là các nội dung ĐỘC QUYỀN. Miễn cước phí 3G/GPRS. Giá cước: 2.000đ/ngày (Miễn phí 5 ngày cho các thuê bao đăng ký lần đầu). Hệ thống tự động gia hạn nếu các thuê bao không hủy gói cước.

Gói tuần (A7): Miễn phí nghe, xem, tải không giới hạn nội dung trên Amusic với chất lượng tốt nhất, đặc biệt là các nội dung ĐỘC QUYỀN. Miễn cước phí 3G/GPRS. Giá cước: 7.000đ/tuần (Miễn phí 5 ngày cho các thuê bao đăng ký lần đầu). Hệ thống tự động gia hạn nếu các thuê bao không hủy gói cước.

Gói tháng (A30): Miễn phí nghe, xem, tải không giới hạn nội dung trên Amusic với chất lượng tốt nhất, đặc biệt là các nội dung ĐỘC QUYỀN. Miễn cước phí 3G/GPRS. Giá cước: 30.000đ/tháng (Miễn phí 5 ngày cho các thuê bao đăng ký lần đầu). Hệ thống tự động gia hạn nếu các thuê bao không hủy gói cước.

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước của gói cước liên tục trong thời gian 30 ngày.