Minh Hằng - Niềm Tin Trong Ta
Lê Hiếu - Sự Im Lặng Dễ Chịu
#TNO - ORANGE ft. BINZ
Ngày Chưa Giông Bão - Bùi Lan Hương
Hương Giang Idol - ADODDA
Lương Bích Hữu - Anh Chưa Từng
HY Chibi - Em Vẫn Yêu Đời
Quốc Thiên - Phải Là Anh Thì Em Mới Biết
Lê Hiếu - Tôi Với Trời Bơ Vơ
ISAAC - Giá Như Ngày Đầu Đừng Nói Thương Nhau