Noo Phước Thịnh - Thương Mấy Cũng Là Người Dưng
Tiên Tiên - Về Với Em Đi (Single)
Hoàng Thùy Linh - The Ballad Hits
Hương Tràm - Ta Còn Thuộc Về Nhau
Châu Khải Phong - Em Phải Quên Anh
Trương Thảo Nhi - Người Yêu Của Em
Tóc Tiên - Em Không Là Duy Nhất
Kai Đinh - Điều Buồn Nhất
Thái Trinh, Quang Đăng - Hai Chúng Ta
Hamlet Trương - Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn