Liveshow Nguyễn Phi Hùng (Teaser)
Bao La Trái Tim Hồng
Isaac - Anh Sẽ Về Sớm Thôi
Hoàng Thùy Linh - The Ballad Hits
Hamlet Trương - Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn
Vũ Phương - Quá Khứ Vẫn Nhắc Em
Dành Cho Em
Mai Quốc Việt - Mấy Nhịp Cầu Tre
Cho Tôi Về Ngày Xưa (Bolero 2)
Trọng Hiếu - Anh Vẫn Thấy