Video playlist

  • Mờ Naive

    Mờ Naive

    Trần Hà My sinh ra trong một gia đình có mẹ làm giáo viên, và không có ai làm nghệ thuật. Thưở bé, cô rất yêu thích vẽ, đến năm học cấp 2 thì bắt đầu say mê ca hát và đánh đàn. Nổi lên trong cộng ...

  • Mờ Naïve

    Mờ Naïve