Video playlist

  • Ưng Đại Vệ

    Ưng Đại Vệ

    Ưng Đại Vệ bắt đầu đam mê ca hát từ những buổi liên hoan của Trường Trung học, rồi đến những cuộc thi. Năm 2003 Ưng đại Vệ được ca sĩ Nguyên Vũ và Công ty Nhạc xanh mời vào nhóm GMC hoạt động ca nhạ...

  • Đại Vệ

    Đại Vệ