Video playlist

  • Lê Minh Trung

    Lê Minh Trung

  • Hồng Quyên

    Hồng Quyên

    Được sinh ra tại Đồng Nai và lớn lên trong một gia đình có ba thế hệ Đờn ca tài tử nên Hồng Quyên đã có sẵn trong mình dòng máu của môn nghệ thuật Cải lương. Năm 16 tuổi Quyên cùng gia đình chuyển...