Bến Duyên Lành

0 lượt xem
Thích
2

Nghệ sỹ: Hồng Quyên

Thể loại: Trữ Tình

Lời bài hát: Bến Duyên Lành

Ai đi qua trên bến nước làng tôi

Dừng chân nghe cô lái hát khoan hò

Hò hò ơi... Bên bến tự do trăng nước suôi dòng trôi

chim trắng bay ngàn lối


Trăng lên khơi chênh chếch bóng đầu non

để anh tôi buông mái ngắm trăng tròn

Hò hò khoan, bên bến đò ngang soi bóng con thuyền nan

ta đắp xây mộng vàng


Mai về ngược sóng Đồng Nai

Sông dài lại thắm tình ai

Đời có em quên lầm than ruộng lúa kia cho thơm vàng đời nghèo thêm dịu dàng

khoan hòa khoan -

Lặng nghe tiếng sáo diều tô,

ruộng xanh ai tưới mồ hôi

để cho cô gái làng tôi,

áo lành thêm trắng, vôi thắm đôi môi cườiĐây quê tôi cao vút bóng dừa xanh

Đời êm trôi trong mái lá dịu lành

về nơi đây xem bóng cò bay

xem nắng lên vàng cây, xem lúa xanh mùa cấy.

Yêu thương nhau

tay giữ lấy bàn tay

dù mai sau mưa nắng có phai màu

Đầy trăng ơi

vui mái chèo lơi

Trăng thấm duyên tình tôi

Trăng ấm êm cuộc đời
Hiển thị tất cả

Tình Yêu Cách Trở