Video playlist

  • Huỳnh Thật

    Huỳnh Thật

    Xuất thân từ Long An. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý hoạt động âm nhạc tại trường Đại Học Văn Hóa Tp. HCM. Huỳnh Thật bắt đầu bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp tại các ...

  • Hồng Phượng

    Hồng Phượng