album

Walk Slowly (Bước Chầm Chậm)

Nghệ sỹ: Tiểu Hoàng Kỳ (Ricky Xiao)

Thể loại: Nhạc Hoa

Album: Thượng Ẩn OST

Flashplayer upgrade required

Get Adobe Flash player

Tải bài hát Thêm bài hát 17 lượt nghe

Lời bài hát: Walk Slowly (Bước Chầm Chậm)

Qīngchūn yěxǔ jiù xiàng shì hē bù wán de yīkǒu píjiǔ
liú zài nà nián de jiētóu
biànlì diàn míngliàng de diàn kǒu
shíjiān shì yītóu zhuīzhe rén yǎo de gǒu
lěngbùfáng jiù
zài wǒmen shēnshang liú xià gè zhǒng shāngkǒu

Bèi àiqíng cháo xiào liǎo wúshù cì yǐhòu
hái huì qídài wéi lái děngzhe de tiántou
shuí huīdòngzhe mìngyùn de shǒu
shuí néng fēnbiàn yīngxióng huò xiǎochǒu
bùguǎn nǐ kuài bù kuàilè dōu shì chǎng lǚyóu
shāng tòng bù huì yúqí dòuliú
wǒ chéngzhe fēng de wēnróu huánrào rénshēng yīzhōu
fánnǎo pāo zài nǎo hòu
bùguǎn nǐ jiē bù jiēshòu
shēngmìng de qìhòu zǒng yào jīngguò jǐ cì hánliú
jīngguò duōshǎo cì qiàn shōu
háishì zuòzhe mèng yībù bù màn man zǒu

Dāng rán bù zhīdào zuìhòu wǒ huì dédào shénme bàochóu
shì yǒngbào háishì quántóu
wǒ bù huì yīncǐ ér yǒu suǒ bǎoliú
nǐ kěyǐ shuō wǒ shì méiyǒu bāofú de yīgè wántóng
rènzhēn de yóuxì zài mángmáng rén hǎizhōng
bèi àiqíng cháo xiào liǎo wúshù cì yǐhòu
hái huì qídài wéi lái děngzhe de tiántou
shuí huīdòngzhe mìngyùn de shǒu
shuí néng fēnbiàn yīngxióng huò xiǎochǒu
bùguǎn nǐ kuài bù kuàilè dōu shì chǎng lǚyóu
shāng tòng bù huì yúqí dòuliú
wǒ chéngzhe fēng de wēnróu huánrào rénshēng yīzhōu
fánnǎo pāo zài nǎo hòu
bùguǎn nǐ jiē bù jiēshòu
shēngmìng de qìhòu zǒng yào jīngguò jǐ cì hánliú
jīngguò duōshǎo cì qiàn shōu
háishì zuòzhe mèng yībù bù màn man zǒu

Bùguǎn nǐ kuài bù kuàilè dōu shì chǎng lǚyóu
shāng tòng bù huì yúqí dòuliú
wǒ chéngzhe fēng de wēnróu huánrào rénshēng yīzhōu
fánnǎo pāo zài nǎo hòu
bùguǎn nǐ jiē bù jiēshòu
shēngmìng de qìhòu zǒng yào jīngguò jǐ cì hánliú
jīngguò duōshǎo cì qiàn shōu
háishì zuòzhe mèng yībù bù màn man zǒu
jīngguò duōshǎo cì qiàn shōu
háishì zuòzhe mèng yībù bù màn man zǒu
Hiển thị tất cả