• 6LACK

    6LACK

  • Khalid

    Khalid

    Khalid Donnel Robinson (sinh ngày 11 tháng 2 năm 1998), được biết đến với tên Khalid là một ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ. Anh đã ký hợp đồng với Right Hand Music Group và RCA Records. Đĩa đơn đầu tay của...