Video playlist

  • Trịnh Thăng Bình

    Trịnh Thăng Bình

    Sinh ra trong gia đình anh kinh doanh nên gia đình kỳ vọng Trịnh Thăng Bình sẽ nối nghiệp kinh doanh. Nhưng sự cương quyết và quyết tâm lớn của anh dành cho âm nhạc đã thuyết phục được gia đình. Trịnh...

  • Thăng Bình

    Thăng Bình

    Thành viên cũ nhóm A#, từng tham gia bộ phim "Blog và người đẹp".