Video playlist

  • Tiêu Châu Như Quỳnh

    Tiêu Châu Như Quỳnh

    Mang danh tiếng là cháu gái ca sĩ Lam Trường, nhưng Như Quỳnh hoàn toàn không muốn dựa dẫm vào cái bóng của người cậu nổi tiếng mà muốn tự lập trên con đường ca hát của mình. Tuy vậy nhưng lúc còn ...

  • Quỳnh Châu

    Quỳnh Châu