• Tien Cookie JustaTee BigDaddy

    Tien Cookie JustaTee BigDaddy

  • BigDaddy

    BigDaddy

    Là 1 rapper bắt đầu sự nghiệp từ năm 2007, do không sống tại Việt Nam cho tới 2009 nên BigDaddy đã tham gia vào những diễn đàn nhạc rap như Hiphop.vn, GVR... Năm 2007, anh tham gia vào diễn đàn Hip...