Video playlist

  • Suni Hạ Linh

    Suni Hạ Linh

    Tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính tiền tệ ở trường đại học Victoria ở Wellington - New Zeland. Biết 3 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn (trung cấp), tiếng Hoa (bằng B). Sau khi học xong và đi làm...

  • Grey-D

    Grey-D

    Năm 2017, với nghệ danh GREY-D, Đoàn Thê Lân tham gia nhóm nhạc MONSTAR, sau khi ERIK rời khỏi nhóm. Đoàn Thế Lân từng được nhiều người biết đến qua cuộc thi "Sing My Song - Bài hát hay nhất" và tạo ấ...