Video playlist

  • Đan Phương

    Đan Phương

    Đan Phương sinh ra và lớn lên tại Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, trong gia đình có 8 anh chị em. Từ nhỏ Đan Phương rất mê âm nhạc, vì vậy năm 1991, Đan Phương tham gia vào đoàn ca múa nhạc tỉnh ...

  • Đan Phương

    Đan Phương