Video playlist

  • Only C

    Only C

  • Only C

    Only C

    OnlyC là một nhạc sĩ trẻ, nhà sản xuất có tiếng tại Sài Gòn. Anh bắt đầu tham gia Showbiz từ năm 2009 nhưng tên tuổi bắt đầu vụt sáng từ năm 2013, khi bài hát "Anh không đòi quà" được trình làng và gâ...