Video playlist

  • Phạm Quỳnh Anh

    Phạm Quỳnh Anh

    Sinh ra trong gia đình gồm bố mẹ và ba chị em gái, trong đó, Quỳnh Anh là con thứ 2. Đã từng có ý định dự thi vào trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội nhưng cô đã chọn con đường trở thành một ca sĩ. Phạ...

  • Quỳnh Anh Phạm

    Quỳnh Anh Phạm