Video playlist

  • Mr.T

    Mr.T

    Mr.T từng là thành viên của X4 Band (2007-2009) Thành viên Joker's Rule (2009). Hiện giờ là nhóm F.O.E với những thành viên TMT (Đạt Low) - Bueno - Yanbi Thần tượng của Mr.T là Eminem, ngoài ra, Mr.T...

  • Mr.T

    Mr.T