Video playlist

  • BAK (Bảo Kun)

    BAK (Bảo Kun)

    Bảo Kun bắt đầu được biết đến từ khi tham gia vào chương trình "Học Viện Ngôi Sao 2014". Không những có cá tính âm nhạc, Bảo Kun còn có thể sáng tác. Được sự trợ giúp của Phúc Bồ và các anh em trong F...

  • Minh Vương M4U

    Minh Vương M4U