Video playlist

  • Vương Bảo Tuấn

    Vương Bảo Tuấn

    Mặc dù sinh ra và lớn lên trên Mảnh Đất Phương Nam, nhưng chàng ca sĩ này vốn có 1 tình cảm đặc biệt với xứ Huế nên thấp thoáng trong giọng hát của Anh có chút ảnh hưởng của người Miền Trung. Con đườ...

  • Vương Duy

    Vương Duy