Video playlist

  • Vũ Thảo My

    Vũ Thảo My

  • Vũ Thảo My

    Vũ Thảo My

    Dì ruột là siêu mẫu Vũ Thu Phương, năm 16 tuổi, cô học trò nhỏ Vũ Thảo My, lặn lội từ Nam Định lên Hà Nội để tham dự vòng sơ tuyển của chương trình Giọng Hát Việt 2013. May mắn mỉm cười với Thảo My, k...