Video playlist

  • Khắc Hưng

    Khắc Hưng

  • Khắc Việt

    Khắc Việt

    Sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, bố mẹ là công chức, sau khi học xong phổ thông, Khắc Việt cùng em ruột của mình thi đỗ Nhạc viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc Quốc gia bây giờ) vào ...