Video playlist

  • Phương Ly

    Phương Ly

  • JustaTee

    JustaTee

    JustaTee bắt đầu sáng tác từ năm 2004 với nickname JayTee, sau này được đổi thành JustaTee. Giai đoạn 2005 - 2008, anh là rapper/Singer/Music producer trong nhóm Click Click Boom - nhóm nhạc rap đa t...