Video playlist

  • Bùi Trọng Nghĩa

    Bùi Trọng Nghĩa

    Thời gian còn sống ở Việt Nam, anh được bà ngoại dắt đến nhà thờ để xin gia nhập ca đoàn thiếu nhi. Trong 7 năm tham gia ca đoàn, anh học hỏi được nhiều kiến thức và tôi luyện niềm đam mê cùng kỹ năng...

  • Trọng Nghĩa

    Trọng Nghĩa