Video playlist

  • Hồ Tiến Đạt

    Hồ Tiến Đạt

  • Hari Won

    Hari Won

    Hari Won sinh năm 1985 tại Hàn Quốc, bố cô là một người Việt Nam còn mẹ lại là người Hàn Quốc. Khi ở Hàn Quốc, Hari đã là thành viên của một nhóm nhạc Hàn Quốc thành lập năm 2012 có tên là Kiss. Hi...