• DJ SlimV

    DJ SlimV

    Với trình độ Dj mang đẳng cấp Quốc Gia, đã từng làm công ăn lương ở 1 số vũ trường lớn nhỏ trong địa bàn Hà Nội. Giờ đây anh đang chứng tỏ mình tr...

  • SlimV

    SlimV