Video playlist

  • Dương Hoàng Yến

    Dương Hoàng Yến

    Dương Hoàng Yến sinh ra trong gia đình cô không có ai theo ngành nghệ thuật nhưng với năng khiếu của mình, gia đình đã tạo điều kiện cho cô tham gia sinh hoạt ở Cung văn hóa thiếu nhi rồi sau đó là cá...

  • Dương Hoàng Yến (The Voice)

    Dương Hoàng Yến (The Voice)