album

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Nghệ sỹ: Various Artists

Thể loại: Nhạc Hoa

Album: Hảo Hán Ca

Tải bài hát Thêm bài hát 266 lượt nghe

Lời bài hát: Tiếu Ngạo Giang Hồ

女:哪用争世上浮名
世事似水去无定
男:要觅取世上深情
何惧奔波险径
女:也亦知剑是无情
会令此心再难静
男:那恩怨未曾问
女:纵是相聚也短暂
男:心中此际情
合:此际情也可永
男:哪惧千里路遥遥
(女:啊 哪惧路遥遥)
合:未曾怕风霜劲
女:心中独留
男:此生还剩
女:多少柔情
男:悲欢往影
女:过去悲欢往日情景
男:此际情
合:笑傲天际踏前程
去历几多沧桑
女:岁月匆匆再不问
男:心中此际情
合:此际情也可永
男:哪惧千里路遥遥
(女:啊 哪惧路遥遥)
合:未曾怕风霜劲
女:心中独留
男:此生还剩
女:多少柔情
男:悲欢往影
女:过去悲欢往日情景
男:此际情
合:笑傲天际踏前程
去历几多沧桑
女:岁月匆匆再不问
男:心中此际情
合:此际情也可永
合:岁月匆匆再不问
合:此际情也可永
Hiển thị tất cả