album

Sứ Giả Như Lai

Nghệ sỹ: Nguyên Hùng

Thể loại: Dân ca/Nhạc cổ, Nhạc Phật Giáo

Album: Hiếu Và Đạo

Flashplayer upgrade required

Get Adobe Flash player

Tải bài hát Thêm bài hát 9 lượt nghe

Lời bài hát: Sứ Giả Như Lai

Nơi trần gian nhiều khổ đau từ ngàn xưa đức phật ra đời
Cứu muôn loài vượt qua bao trầm luân rời xa tử sinh
Ánh đạo vàng luôn tỏa sáng, pháp chư phật là lý chân
Từ đây chúng sinh nương nhờ theo thuyền tự vượt thoát sông mê.

Y vàng bay theo chân ngài gương tử tôn chúng con kính nguyện
Vượt qua ngàn gian khó trí vững bền hoằng dương phật pháp.

Hạnh bồ tát sứ giả như lai nhập thế đưa cội nguồn giác ngộ
Khắp ta bà mang lợi ích đến quần sinh
Nguyện hoằng phá tự gia xác tha tâm bồ đề về chân như
Quyền độ sanh phá vô minh sống vui an lạc mở ra đóa hoa chân thường
Nguyện ngày đêm tinh tấn báo ân chư phật.
Hiển thị tất cả