album

#NgungLamBan (Korea Version)

Nghệ sỹ: Tino

Thể loại: Nhạc Hoa

Flashplayer upgrade required

Get Adobe Flash player

Tải bài hát Thêm bài hát 17 lượt nghe

Lời bài hát: #NgungLamBan (Korea Version)

I love you la la
내 심장이 하는 말에 귀 기울여 봐요
난 행복의 끝까지 널 따라가고 싶어
사랑해 사랑해 my baby girl

i love you la la la la la
너가 떠나가지 않게 항상 지켜줄게
여기 나의 손을 잡고 아무 걱정 마요
i dont wanna be your friend

아침 잠을 깨니
더이상 친구가 아니란 생각에
너무 행복 하고
니가 너무 보고 싶어
너도 나와 같다고 믿어
난 지금 네 생각에 웃고 있어
baby i miss you
i just wanna be your man

i love you la la
내 심장이 하는 말에 귀 기울여 봐요
난 행복의 끝까지 널 따라가고 싶어
사랑해 사랑해 my baby girl

i love you la la la la la
너가 떠나가지 않게 항상 지켜줄게
여기 나의 손을 잡고 아무 걱정 마요
i dont wanna be your friend

i love you la la la la i miss you

이제 너와 나는 그냥 친구 사이 아냐
i love you la la la la la

i love you la la
내 심장이 하는 말에 귀 기울여 봐요
난 행복의 끝까지 널 따라가고 싶어
사랑해 사랑해 my baby girl

i love you la la la la la
너가 떠나가지 않게 항상 지켜줄게
여기 나의 손을 잡고 아무 걱정 마요
i dont wanna be your friend

늑대 사랑해 ( Wolf! I love you )
Hiển thị tất cả