album

Mục Kiến Liên Cứu Mẹ

Nghệ sỹ: Nguyên Hùng

Thể loại: Dân ca/Nhạc cổ

Album: Hiếu Và Đạo

Flashplayer upgrade required

Get Adobe Flash player

Tải bài hát Thêm bài hát 6 lượt nghe

Lời bài hát: Mục Kiến Liên Cứu Mẹ

Đức Thế tôn từ bi... Xin chứng cho tâm thành
Thương mẫu thân đoạ đày, chịu ngục hình khổ đau triền miên
Vô Gián nơi A Tỳ linh hồn Người đớn đau ngày đêm

Thương mẹ hiền đoạ đày bao ngày đói khát
Bát cơm thâm tình... Lòng con hiếu xin dâng
Để cho mẫu thân no lòng... Nhưng nào ngờ có ăn được đâu
Cơm đưa chưa tới miệng đà hoá thành lửa than còn đâu

Lòng con đau đớn xót xa... Biết sao đáp đền thâm ân
Cúi xin đức Phật từ bi.. Ban pháp Phật nhiệm mầu huyền vi
Cứu mẹ thoát A Tỳ khổ đau

Ơi hỡi Mục Kiền Liên! Ta cảm thương cho Người
Đây pháp Vu Lan bồn, đạo nhiệm mầu cứu cho mẹ cha
Ta thuyết cho muôn người cùng thực hành báo ân mẹ cha

Vu Lan bồn chính là ngày rằm tháng 7
Chư tăng hội về, mười phương oai đức vô biên
Hãy mau chí tâm cúng dường và nguyện nhờ phước ơn 10 phương
Cứu cho mẫu thân của Người thoát A Tỳ khổ đau cầm giam

Nhờ công ơn đức Thế Tôn, mẫu thân sanh về Thiên cung
Sống nơi cõi Trời an vui... Thoát A Tỳ ngục hình khổ đau
Ơi Vu Lan nhiệm mầu huyền vi

Ơn sinh thành vô vàn to lớn
Sánh như biển trời... Lòng con ghi nhớ ai ơi!
Giữ cho hiếu ân vuông tròn... Luôn phụng thờ kính yêu mẹ cha
Đêm đêm thắp nhang nguyện cầu cha mẹ hiền sống lâu cùng con

Còn khi cha mẹ đã mất đi... Chấp tay lạy cầu 10 phương
Cứu cho linh hồn mẹ cha... Bao ngục hình đoạ đày thoát qua
Vãng sanh về A Di Đà Tây phương
Như Đức Mụ Kiền Liên Cứu Mẹ Thoát A Tỳ Khổ Đau
Hiển thị tất cả