album

Lỡ Mối Duyên Quê

Nghệ sỹ: Võ Minh Lâm, Trang Anh Thơ

Thể loại: Trữ Tình

Album: Lỡ Mối Duyên Quê

Tải bài hát Thêm bài hát 338 lượt nghe

Lời bài hát: Lỡ Mối Duyên Quê

Ngoài đồng còn đám mạ non
Ruộng sâu chưa cấy mà em đi lấy chồng
Mai rồi ai sẽ dần công
Cùng anh tát nước be bờ hỡi em.

Vừa tròn đôi chín tuổi son
Mẹ cha đã (cũng) tính chuyện nợ duyên cau trầu
Duyên đầu chưa nói thành câu
Mà nay em bước qua cầu vu quy.
(Xuân thời con gái là bao
Đời hoa đâu nở hai lần hỡi anh.)

[ĐK:]
Mai em đi bỏ lại trên đồng
Bỏ lại gàu sòng anh tát nước với ai
Mai em đi bỏ lại gàu vai
Gàu vai anh tát với ai trên đồng.

Nên lòng anh thấy buồn thiu
Người yêu anh đã bỏ đi lấy chồng
Ba đồng một mớ trầu cau
Sao anh không ngỏ những ngày em còn không.

Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra.

* Mai em xa bỏ lỡ duyên đầu
Để dạ anh sầu đồng cạn lúa héo khô.
Hiển thị tất cả