album

Bắc Kim Thang

Nghệ sỹ: Isaac (365)

Thể loại: Nhạc Trẻ

Flashplayer upgrade required

Get Adobe Flash player

Tải bài hát Thêm bài hát 57 lượt nghe

Lời bài hát: Bắc Kim Thang

Bắc kim thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.
Hiển thị tất cả