album

Ba Bà Đi Bán Lợn Con

Nghệ sỹ: Ruby Bảo An

Thể loại: Thiếu Nhi

Album: Con Cào Cào

Tải bài hát Thêm bài hát 18 lượt nghe

Lời bài hát: Ba Bà Đi Bán Lợn Con

Ba bà đi bán lợn con, bán đi chẳng được lon ton chạy về.
Ba bà đi bán lợn xề bán đi chẳng được chạy về lon ton.
Ba thằng cu tí chạy theo lấy cây chọc lợn cho kêu rồi cười.
Ba thằng cu tí học lười, chúng đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo.
Ba bà đi bán lợn con, bán đi chẳng được lon ton chạy về.
Ba bà đi bán lợn xề bán đi chẳng được chạy về lon ton.
Ba thằng cu tí chạy theo lấy cây chọc lợn cho kêu rồi cười.
Ba thằng cu tí học lười, chúng đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo.
Hiển thị tất cả