album

Những Bài Hát Cho Ngày Giái Phóng Miền Nam 30 tháng 4

Nghệ sỹ: Various Artists

Thể loại: Cách Mạng

Số bài hát: 15

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 4 là một mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam, đánh dấu một chặng đường mới của đất nước. Sài Gòn được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đường lối chính sách mới của Đảng cũng được ban hành. Nhân sự kiện đặc biệt này, hãy cùng Nhac.vn nghe lại những bài hát cách mạng hay nhất ca ngợi về không khí sôi sục của những ngày mùa xuân đại thắng.
Hiển thị tất cả

227 lượt nghe