Video playlist

  • Han Sara

    Han Sara

    Hansara từng là học sinh trường KIS Korea International ở thủ đô Seoul. Han Sara sinh ra trong gia đình bố mẹ đều là người gốc Hàn Quốc , hiện nay cô cùng với người bố của mình sinh sống tại Việt Nam...

  • Xesi

    Xesi