Video playlist

  • Suni Hạ Linh

    Suni Hạ Linh

    Tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính tiền tệ ở trường đại học Victoria ở Wellington - New Zeland. Biết 3 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn (trung cấp), tiếng Hoa (bằng B). Sau khi học xong và đi làm...

  • Mr.T

    Mr.T

    Mr.T từng là thành viên của X4 Band (2007-2009) Thành viên Joker's Rule (2009). Hiện giờ là nhóm F.O.E với những thành viên TMT (Đạt Low) - Bueno - Yanbi Thần tượng của Mr.T là Eminem, ngoài ra, Mr.T...