Video playlist

  • Sơn Tùng M-TP

    Sơn Tùng M-TP

    Sơn Tùng M-TP (05/07/1994) tên thật là Nguyễn Thanh Tùng sinh tại Thái Bình. Sơn Tùng sớm bị hip-hop hớp hồn giống như bao bạn bè đồng trang lứa....

  • Sơn Tùng Kid

    Sơn Tùng Kid