• Trọng Hiếu

    Trọng Hiếu

    Trọng Hiếu theo cha mẹ đến nước Đức năm 1991. Gia đình Trọng Hiếu sinh sống những năm đầu tiên trong một trung tâm tị nạn ở Münnerstadt. Ở đó, anh đã hoàn thành việc học của mình. Sau đó, anh học tại ...

  • Lê Trọng Hiếu

    Lê Trọng Hiếu