Video playlist

  • Võ Hạ Trâm

    Võ Hạ Trâm

  • Võ Hạ Trâm

    Võ Hạ Trâm

    Tốt nghiệp Nhạc viện TP HCM với vị trí Á khoa, cô ca sĩ trẻ lại chọn dòng nhạc chính thống để theo đuổi. Nữ ca sĩ cũng gầy dựng hình ảnh dễ gần, thân thiện và cởi mở, vì thế cô tham gia nhiều chư...