album

Kiếp Luân Hồi

Nghệ sỹ: Nguyên Hùng

Thể loại: Dân ca/Nhạc cổ

Album: Hiếu Và Đạo

Flashplayer upgrade required

Get Adobe Flash player

Tải bài hát Thêm bài hát 7 lượt nghe

Lời bài hát: Kiếp Luân Hồi

Thế Tôn bao lời ban truyền, xét ra năm điều tận tường.
Vốn sanh ra con người, tránh sao qua căn tàn.
Thân trót giai trong tử sanh luân hồi.
Nghiệp ác! Do mình gây ra, thọ báo phân minh cho đời ban.
Rồi đành chia ly, tránh sao phân kỳ, đều về nơi vĩnh hằng.
Nhẫn tâm chuyên niệm Di Đà, Phẩm kinh nhiêm màu diệu huyền.
Phá vô minh xích xiềng, chướng vô sanh thánh hiền.
Tiếp dẫn tây phương thoát qua luân hồi.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.
Hiển thị tất cả