album

Diệu Pháp Liên Hoa

Nghệ sỹ: Dương Hạo Duy

Thể loại: Trữ Tình

Album: Sám Hối

Tải bài hát Thêm bài hát 5 lượt nghe

Lời bài hát: Diệu Pháp Liên Hoa

Lạy Đấng Tam Giới
Tôn quy mạng cùng mười phương Phật
Nay con phát nguyện rộng,
Thọ trì kinh Pháp Hoa.

Lời kinh bay cao
Lời kinh lan tỏa nhiệm màu
Lời kinh đưa ta về cõi phúc,
Xa lánh chốn địa ngục
Cho con thấy Ánh Đạo Vàng.

[ĐK:]

Diệu Pháp Liên Hoa
Vô biên nghĩa nhiệm màu
Nguyện hiểu nghĩa chân thật
Của Phật Như Lai,
Của Phật Như Lai.

Diệu Pháp Liên Hoa
Cho ta nước cam lồ
Ôi để hồn dịu mát
Sen hồng thơm ngát trần gian
Sen hồng tỏa ánh hào quang.

Lạy Đấng Tam Giới
Tôn quy mạng cùng mười phương Phật
Nay con phát nguyện rộng,
Thọ trì kinh Pháp Hoa.
Đời con như mây
Nhẹ bay trên cõi hồng trần
Ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp
Cho dẫu nhiều lỗi lầm
Câu kinh xóa hết tội tình.
Hiển thị tất cả