album

Cloudy Day

Nghệ sỹ: Roy Kim

Thể loại: Nhạc Hoa

Flashplayer upgrade required

Get Adobe Flash player

Tải bài hát Thêm bài hát 11 lượt nghe

Lời bài hát: Cloudy Day

Wǒ de xiǎoshíhòu chǎonào rènxìng de shíhòu
wǒ de wàipó zǒng huì chànggē hōng wǒ
xiàtiān de wǔhòu lǎolao de gē ānwèi wǒ
nà shǒu gē hǎoxiàng zhèyàng chàng de
tiān hēi hēi yù luò yǔ
tiān hēi hēi hēi hēi
líkāi xiǎoshíhòu yǒule zìjǐ de shēnghuó
xīnxiān de gē xīnxiān de niàntou
rènxìng hé chōngdòng wúfǎ kòngzhì de shíhòu
wǒ wàngjì hái yǒu zhèyàng de gē
tiān hēi hēi yù luò yǔ
tiān hēi hēi hēi hēi
wǒ ài shàng ràng wǒ fènbùgùshēn de yīgè rén
wǒ yǐwéi zhè jiùshì wǒ suǒ zhuīqiú de shìjiè
rán’ér héngchōngzhízhuàng bèi wùjiě bèi piàn
shìfǒu chéngrén de shìjiè bèihòu zǒng yǒu cánquē
wǒ zǒu zài měitiān bìxū miàn duì de fēn chàlù
wǒ huáiniàn guòqù dānchún měihǎo de xiǎo xìngfú
ài zǒng shì ràng rén kū ràng rén juédé bù mǎnzú
tiānkōng hěn dà què kàn bù qīngchǔ hǎo gūdú
wǒ ài shàng ràng wǒ fènbùgùshēn de yīgè rén
wǒ yǐwéi zhè jiùshì wǒ suǒ zhuīqiú de shìjiè
rán’ér héngchōngzhízhuàng bèi wùjiě bèi piàn
shìfǒu chéngrén de shìjiè bèihòu zǒng yǒu cánquē
wǒ zǒu zài měitiān bìxū miàn duì de fēn chàlù
wǒ huáiniàn guòqù dānchún měihǎo de xiǎo xìngfú
ài zǒng shì ràng rén kū ràng rén juédé bù mǎnzú
tiānkōng hěn dà què kàn bù qīngchǔ hǎo gūdú
tiān hēi de shíhòu wǒ yòu xiǎngqǐ nà shǒu gē
túrán qídài xià qǐ ānjìng de yǔ
yuánlái wàipó de dàolǐ zǎo jiù chàng gěi wǒ tīng
xià qǐ yǔ yě yào yǒnggǎn qiánjìn
wǒ xiāngxìn yīqiè dūhuì píngxí
wǒ xiànzài hǎo xiǎng huí jiā qù
Hiển thị tất cả